Βιβλιοθήκη

Γλώσσα του σώματος.pdf download

Γλώσσα του σωματος_Όσα λέει ένα βλέμμα.pdf download

Διαπροσωπική επικοινωνία.pdf download

Επιχειρησιακή επικοινωνία.pdf download

Η γλώσσα του σώματος στις πωλήσεις.pdf download

Λεκτική επικοινωνία.pdf download

Μη λεκτική επικοινωνία.pdf download

Μορφές επικοινωνίας.pdf download

Εάν θέλετε να αυξήσετε τις γνώσεις σας σε ακόμη περισσότερες δεξιότητες, επισκεφθείτε την πλατφόρμα μας και δοκιμάστε τις γνώσεις σας!

>> Επισκεφθείτε την πλατφόρμα