Η τελευταία διακρατική συνάντηση του έργου στην Λισαβόνα, στην Πορτογαλία

Η τελευταία διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος MOVE UP – Ενισχύοντας τις κοινωνικές δεξιότητες ενηλίκων για καλύτερη απασχολησιμότητα και επιτυχία στην δουλειά, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στην Λισαβόνα, όπου οι εταίροι του έργου έθεσαν τις προτεραιότητες τους σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήσαν αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγουν και θα παρέχουν την εκπαίδευση σε αυτό το υλικό στους νέους.