Εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια του έργου «MOVE UP-Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων για καλύτερη απασχολησιμότητα και επιτυχία στην εργασία»

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόμου διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας και στην επαγγελματική μας ζωή. Φυσικά, είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου δεν έχει το χρόνο, και πολλές φορές ακόμα και τους πόρους, για να μπορέσει να τις αναπτύξει.

Μέσω του έργου “MOVE UP-Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων για καλύτερη απασχολησιμότητα και επιτυχία στην εργασία“, προσπαθήσαμε να τις αναλύσουμε. Μετά από έρευνες και ομάδες συναντήσεων που πραγματοποίησαν οι εταίροι από την Τουρκία, την Αυστρία, την Αγγλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα στις χώρες τους, αναγνωρίσαμε και αναπτύξαμε τις κοινωνικές δεξιότητες των εργαζομένων ανάλογα με το επάγγελμά τους. Σύμφωνα με αυτό, ορίσαμε 120 επαγγέλματα και 60 δεξιότητες.

Ο κύριος στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στα γραφεία του  Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ήταν ότι εκπαιδευτές από τις χώρες των εταίρων  θα ενημερωνόταν σχετικά με το έργο καθώς επίσης και με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση στους ενήλικες σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου και η οποία είναι δωρεάν για όλους και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και υλικό για τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το επάγγελμα που επιδιώκουν, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τις αναπτύξουν.

 Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα εδώ!

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο μας και τις δραστηριότητες που ακολουθήσαμε κατά τη διάρκεια του έργου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου εδώ!