Διαπροσωπικές δεξιότητες! Η νέα τάση στον εργασιακό χώρο.

Ο σύγχρονος εργασιακός χώρος είναι διαπροσωπικός. Αυτό σημαίνει ότι δεξιότητες όπως η ακρόαση, η συνεργασία με άλλους και η επικοινωνία με τα άτομα της ομάδας έχουν υψηλή αξιολογηση στον σύγχρονο εργασιακό χώρο. Οι πελάτες απαιτούν και τις διαπροσωπικές δεξιότητες επίσης. Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, μπορεί να παρέχει εκατοντάδες επιλογές στους πελάτες και μια μεγάλη ποικιλία τιμών σε όλα τα προιόντα. Αλλά ο λόγος ο οποίος επηρεάζει τις περισσότερες φορές την εταιρεία που θα επιλέξετε είναι οι υπηρεσίες που προσφέρεται. Οι πελατειακές ανάγκες οι οποίες ονομάζονται και “δύσκολες δεξιότητες¨(τεχνικές δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με την δουλειά) αλλά επίσης και οι διαπροσωπικές δεξιότητες οι οποίες κάνουν τι τεχνικές δεξιότητες να έχουν αξία.

Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων δεν είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί από την εμπειρία την οποία αποκτάται μέσα από την εργασιακή ζωή.

Πολλές επιχειρήσεις ξεκίνησαν να παρέχουν εκπαιδεύσεις στους υπαλλήλους τους, προκειμένου να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες για καλύτερη συνεργασία και για την δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος, Αλλά υπάρχουν κάποια επαγγέλματα, τα οποία δεν παρέχουν τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις και ελεύθερο χρόνο στους ανθρώπους. Αυτά είναι τα τεχνικά επαγγέλματα κια τα επαγγέλματα γραφείου. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν αρκετά χρήματα ώστε λάβουν μέρος σε κάποια εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα η αγορά εργασίας το απαιτεί.

Λάβαμε υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους και δημιουργήσαμε μια ανάλυση αναγκών σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανάγκες του κάθε επαγγέλματος και τις απαιτούμενες διαπροσωπικές σχέσεις για τον καθένα. Επιλέξαμε τα 20 πιο κοινά επαγγέλματα και μέσω ομάδων εστίασης, online ερωτηματολογίων και συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, συντάξαμε την εθνική αναφορά. Αυτή η ενέργεια δημιούργησε το πρώτο αποτέλεσμα του έργου για το Ευρωπαικό έργο  ‘Move Up – Boosting the Social Skills of Adults for Better Employment and Success at Work’. Όλες οι χώρες των εταίρων υλοποίησαν την εθνική αναφορά, όπου ανάλυσαν τα δεδομένα για την κάθε χώρα.

Μπορείτε να βρείτε την εθνική αναφορά στην ενότητα με τα αποτελέσματα!

Το επόμενο βήμα είναι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.

Υλοποιήθηκε μια πλατφόρμα για τις ανάγκες των ατόμων που δεν έχουν αρκετά χρήματα ή χρόνο για εκπαίδευση αλλά επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες.

Μια πλατφόρμα η οποία είναι δωρεάν για όλους και προσβάσιμη από παντού!

Συντονιστείτε για περισσότερα νέα!!!