Εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια του έργου «MOVE UP-Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων για καλύτερη απασχολησιμότητα και επιτυχία στην εργασία»

Εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια του έργου «MOVE UP-Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων για καλύτερη απασχολησιμότητα και επιτυχία στην εργασία»

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόμου διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας και στην επαγγελματική μας ζωή. Φυσικά, είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου δεν έχει το χρόνο, και πολλές φορές ακόμα και τους πόρους, για να μπορέσει να τις αναπτύξει. (more…)

Read More
Η τελευταία διακρατική συνάντηση του έργου στην Λισαβόνα, στην Πορτογαλία

Η τελευταία διακρατική συνάντηση του έργου στην Λισαβόνα, στην Πορτογαλία

Η τελευταία διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος MOVE UP – Ενισχύοντας τις κοινωνικές δεξιότητες ενηλίκων για καλύτερη απασχολησιμότητα και επιτυχία στην δουλειά, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. (more…)

Read More
Η διακρατική αναφορά του έργου Move Up, η οποία ορίζει τα πιο συνηθισμένα τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα γραφείου.

Η διακρατική αναφορά του έργου Move Up, η οποία ορίζει τα πιο συνηθισμένα τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα γραφείου.

Μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαικού έργου « Move Up – Boosting the Social Skills of Adults for Better Employability and Success at Work » διεξήχθει μια έρευνα, η οποία προσδιορίζει τα τεχνικά επαγγέλματα και τα επαγγέλματα γραφείου και την ανάπτυξη των κοιωνικών δεξιοτήτων για αυτά τα επαγγέλματα. Αυτή η αναφορά διεξήχθει στην Ελλάδα, στην Αυστρία , στην Πορτογαλία, στην Τουρκία και στο Ηνωμενό Βασίλειο. (more…)

Read More
Διαπροσωπικές δεξιότητες! Η νέα τάση στον εργασιακό χώρο.

Διαπροσωπικές δεξιότητες! Η νέα τάση στον εργασιακό χώρο.

Ο σύγχρονος εργασιακός χώρος είναι διαπροσωπικός. Αυτό σημαίνει ότι δεξιότητες όπως η ακρόαση, η συνεργασία με άλλους και η επικοινωνία με τα άτομα της ομάδας έχουν υψηλή αξιολογηση στον σύγχρονο εργασιακό χώρο. Οι πελάτες απαιτούν και τις διαπροσωπικές δεξιότητες επίσης. (more…)

Read More
Η 3η συνάντηση των εταίρων στην Βιέννη, Αυστρία

Η 3η συνάντηση των εταίρων στην Βιέννη, Αυστρία

Η 3η συνάντηση του Erasmus+ έργου Move Up έλαβε μέρος στην Βιέννη, όπου οι εταίροι συζήτησαν τα δύο πρώτα αποτελέσματα του έργου και πληροφορήθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο του τρίτου αποτελέσματος το οποίο είναι “το εκπαιδευιτκό υλικό για τις κοινωνικές δεξιότητες των νέων στα τεχνικά επαγγέλματα”. Μείνετε συντονισμένοι για το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα κυκλοφορήσει!

Read More
Η 2η συνάντηση των εταίρων στο Birmingham, στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η 2η συνάντηση των εταίρων στο Birmingham, στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση για το έργο Move Up έλαβε μέρος στο Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο) τον Μαίο του 2018. Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα τρία πρώτα αποτελέσματα του έργου. Οι εταίροι μοίρασαν τα καθήκοντα τους έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο. (more…)

Read More
Τόνωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων για καλύτερη απασχόληση και επιτυχια στην εργασία

Τόνωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων για καλύτερη απασχόληση και επιτυχια στην εργασία

Η γενική αντίληψη είναι ότι οι κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόμου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή και στην επαγγελματική μας ζωή. Φυσικά, είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, δεν έχει τον χρόνο, και πολλές φορές και ούτε τους πόρους, ώστε να είναι ικανοί να τις αναπτύξουν. Αλλά αυτός έιναι όμως και ο σκοπός αυτού του έργου. (more…)

Read More