ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΙΟ1: Αναφορά ανάλυσης αναγκών

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες πρέπει να γνωρίζουν ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες για την εργασία τους προκειμένου να εξελιχθούν. Σε αυτό το αποτέλεσμα αποφασίζονται και εντοπίζονται τα συνηθέστερα 120 τεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα γραφείου, και στην συνέχεια απαριθμούνται και προσδιορίζονται οι 60 σημαντικότερες κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με τα επαγγέλματα αυτά σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Προκειμένου να αντιστοιχηθούν οι κοινωνικές δεξιότητες, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις σε κάθε χώρα από τους εταίρους του έργου με 6 άτομα από εκπροσώπους ΜΚΟ στον επιχειρηματικό τομέα, εκπαιδευτές στα κέντρα κατάρτισης ενηλίκων, συμβούλους σταδιοδρομίας και εργοδότες. Επίσης έγινε και η χρήση ερωτηματολόγιων τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργοδότες εργαζομένων στην επιλεγμένη περιοχή. Μέ βάση όλα αυτά τα αποτελέσματα, συντάχθηκε έκθεση αναφοράς. Έτσι δημιουργήθηκε ένας κοινός ορισμός ευρωπαϊκών δεξιοτήτων για αυτές τις εργασίες.

Κατεβάστε το


ΙΟ2: Ίδρυση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και στην Ιστοσελίδα

Ο ιστότοπος του έργου, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, αναπτύσσεται για τις ανάγκες του έργου, όπου οι ενήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα on-line και να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των επαγγελμάτων τους. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει ανοικτά σε απευθείας σύνδεση μαθήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου κοινοτικής πρακτικής για ανοιχτές συζητήσεις και ανταλλαγές, καθώς και μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με σημαντικούς και σχετικούς πόρους. Αυτά τα ανοιχτά σε απευθείας σύνδεση μαθήματα είναι διαθέσιμα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και το προσωπικό. Οι εταίροι εξετάζουν επίσης τη δυνατότητα επέκτασης μαθημάτων on-line σε μεταγενέστερα στάδια.


ΙΟ3: Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τις κοινωνικές δεξιότητας

Στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι ο σχηματισμός αναμεμιγμένων μαθησιακών υλικών. Οι κοινωνικές δεξιότητες που αποφασίστηκαν στο ΙΟ1, συμφωνούν με τον κατάλογο δεξιοτήτων που έχει δημιουργήσει του έργου. Αυτά τα επαγγέλματα είναι που απαιτούν ισχυρές κοινωνικές δεξιότητες. Οι ενήλικες (με ή χωρίς δουλειά) που δεν έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες εξαιτίας της έλλειψης χρόνου ή προϋπολογισμού, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι εξατομικευμένο ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα εκπαιδευτικά υλικά είναι κατανοητά και απλά. Για να γίνει πιο διαδραστικό, η μορφή του περιεχομένου θα περιλαμβάνει βίντεο, παρουσίασεις, φωτογραφίες, γραφικές εικόνες κ.λπ. Για να επιτευχθεί η εξατομίκευση του περιεχομένου και η επιτυχία των δικαιούχων, υπάρχει μια δοκιμή στην αρχή για να παρουσιάσει το καταλληλότερο περιεχόμενο και ένα άλλο για δοκιμάστε στο τέλος της εκπαίδευσης για να αξιολογήσετε την επιτυχία των χρηστών. Όλα αυτά τα υλικά προετοιμάζονται στα αγγλικά και στη συνέχεια μεταφράζονται σε γλώσσες των χωρών των εταίρων.

Πήγαινε στην πλατφόρμα

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης σας εντός της πλατφόρμας, παρακαλώ παρακολουθείστε το εισαγωγικό βίντεο διάρκειας 5 λεπτών με τα βήματα που θα ακολουθήσετε ώστε να ολοκληρώσετε μια δεξιότητα!


ΙΟ4: Προετοιμασία του εγχειριδίου

Το τελικό προϊόν αυτού του προγράμματος είναι ένα εγχειρίδιο το οποίο είναι χρήσιμο για εκπαιδευτές σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβούλους καριέρας. Το βιβλίο αυτό θα είναι σε μορφή e-book και θα παραδίδεται σε κάθε συμμετέχοντα πριν από το τέλος του έργου και θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους συμμετέχοντες και σε όλες τις δραστηριότητες διάδοσης του έργου που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Έργου.

Κατεβάστε το