Η 3η συνάντηση των εταίρων στην Βιέννη, Αυστρία

Η 3η συνάντηση του Erasmus+ έργου Move Up έλαβε μέρος στην Βιέννη, όπου οι εταίροι συζήτησαν τα δύο πρώτα αποτελέσματα του έργου και πληροφορήθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο του τρίτου αποτελέσματος το οποίο είναι “το εκπαιδευιτκό υλικό για τις κοινωνικές δεξιότητες των νέων στα τεχνικά επαγγέλματα”.

Μείνετε συντονισμένοι για το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα κυκλοφορήσει!